AYGP Skipper 2017-2018
| AYGP | | Skippers || Yachts || Regattas || Dates || Scoring ||

Igor Gorokhov

AYGP 2017 - 2018 : 1 Regattas skippered
AYGP Ranking 242 | Points 5

RegattaClassYachtSkipperTCFR1R2R3R4R5R6R7scrPla AYGPPtsWinBonPen
PKCRBareboat CharterChinonIgor Gorokhov 11RET(15)12131210147212A55   
AYGP Skipper 2017-2018
| AYGP | | Skippers || Yachts || Regattas || Dates || Scoring ||